In het dorpshuis “De vriendschap” aan de Noordlangeweg in Kats is een kleine supermarkt gekomen: “AH Kleijntje”

Deze is geopend op dinsdag en donderdag de middag en avond van 16:00 tot 18:30uur.

Op zaterdagochtend van 10:00 tot 12:30uur.