Ivm herstelwerkzaamheden is de Zandkreeksluis gestremd van maandag 29 oktober tot en met zondag 18 november 2018