Stremmingen sluizen en bruggen

Rijkswaterstaat voert begin juli een noodreparatie uit aan de zuidelijke Krammerjachtensluis.

Dit heeft gevolgen voor de recreatievaart in de periode 8 t/m 15 juli 2021, wat gepaard zal gaan met extra wachttijd.

Hinder

8 juli:               geen doorvaart door beide jachtensluizen, gedoseerd schutten via de beroepsvaartsluis.

9 t/m 14 juli:    doorvaart door 1 jachtensluis, de noordelijke kolk.

15 juli:             geen doorvaart door beide jachtensluizen, gedoseerd schutten via de beroepsvaartsluis.

 

en 

In verband met het afstellen veiligheden hydrauliek deuren wordt bekendgemaakt dat de
Roompotsluis in de Ooster-scheldekering voor het scheepvaartverkeer zal zijn gestremd op:
dinsdag 29 juni 2021,
van 08:00 uur tot 10:00 uur
en
van 12:00 uur tot 14:00