Rijkswaterstaat gaat in de periode van 28 mei tot en met 22 juni de wachtsteigers bij de Vlakebrug en de Postbrug renoveren en schade aan een meerstoel bij de Postbrug herstellen. Op 18 juni heeft dit van 07.00-17.00 uur een stremming voor de hoge vaart tot gevolg. De overige dagen treedt geringe hinder op voor de scheepvaart.

 Renovatie wachtsteigers
Om de afmeervoorzieningen zoveel mogelijk beschikbaar te houden wordt telkens 1 steiger tegelijkertijd aangepakt:

 • Wachtsteiger Vlakebrug Zuid
  renovatie 30 mei tot en met 1 juni; afwerking 7 en 8 juni;
 • Wachtsteiger Vlakebrug Noord
  renovatie 4 juni tot en met 6 juni; afwerking 11 en 12 juni;
 • Wachtsteiger Postbrug Zuid
  renovatie 7 juni tot en met 11 juni; afwerking 19 en 20 juni;
 • Wachtsteiger Postbrug Noord
  renovatie 12 juni tot en met 14 juni; afwerking 15 en 18 juni.

In de weekenden vinden geen werkzaamheden plaats. Daar waar gewerkt wordt is de steiger niet beschikbaar. Dan wordt voorzien in een tijdelijke afmeervoorziening waardoor geen hinder optreedt voor de pleziervaart.

Herstel meerstoel
Aan een meerstoel ten Noordoosten van de Bascule doorvaart van de Postbrug is schade opgetreden na een aanvaring. Rijkswaterstaat repareert dit in de periode van 12 juni tot en met 21 juni. Als gevolg van herstelwerkzaamheden kan de brug 1 dag niet worden bediend en geldt een stremming voor de hoge vaart op 18 juni van 07.00-17.00 uur.

Langzaam passeren
In verband met genoemde werkzaamheden dient scheepvaart met gepaste snelheid te passeren.